Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι η ακόλουθη:

 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Βεβαίωση παρακολούθησης από ιατρό
  3. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τα μέλη της Α’ & Β’ Κατηγορίας μπορούν να αποκτήσουν έως πέντε (5) προαιρετικές μερίδες. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με 100€.

 

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στον Κοι.Σ.Π.Ε.
  3. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τα μέλη της Γ’ Κατηγορίας μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με 100€.

FaLang translation system by Faboba