Ο Κοι.Σ.Π.Ε «ΦΑΡΟΣ» είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Δια Βίου Μάθηση EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education & Training) http://www.efvet.org/ .

Ο EfVET είναι μια πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση που έχει δημιουργηθεί από και για τους παρόχους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Αποστολή του δικτύου είναι:

  1. η προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη
  2. η αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών
  3. η παροχή στα μέλη του της δυνατότητας άσκησης επιρροής στην ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  4. η ανάπτυξη ενός διακρατικού πλαισίου υποστήριξης όλων των δράσεων συνεργασίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Συνέδρια EfVET

Στις 23-26 Οκτωβρίου 2013 υλοποιήθηκε στην Αθήνα το 22ο Ετήσιο Συνέδριο του EfVET, με θέμα: «The college that works»

Χώρος Υλοποίησης: Ξενοδοχείο RoyalOlympic

FaLang translation system by Faboba