Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: www.dytikiellada.gr
 2. Δήμος Πατρέων: www.patras.gr
 3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας: www.achaia.gr
 4. Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: www.ispatras.gr
 5. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): www.espa.gr
 6. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»: www.agadreashosp.gr
 7. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: www.neagenia.gr
 8. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού:www.oaed.gr
 9. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.yyka.gov.gr/
 10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: http://www.ypakp.gr/
 11. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων: http://www.esfhellas.gr/
 12. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ): http://www.esfhellas.gr/
 13. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία: http://www.equal-greece.gr/
 14. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.ygeia-pronoia.gr
 15. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη: http://www.pepsaee.gr/
 16. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας: http://www.hcmhr.gr/
 17. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας: http://www.ekpse.gr
 18. Ε.Σ.Π.Α.: http://www.espa.gr
 19. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού": http://www.epanad.gov.gr/
 20. Εθνικό Τυπογραφείο: http://www.et.gr/
 21. Διαύγεια: http://diavgeia.gov.gr/
 22. Διαδικτυακή Πύλη για την Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα: http://www.socialeconomy.gr
 23. Δικτυακή Πύλη για την Κοινωνική Οικονομία: http://www.oikosocial.gr/
 24. Κέντρο Ενίσχυσης και Πιστοποίησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων: http://www.kepke.gr/
 25. Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu/
 26. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/
 27. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
 28. Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_el.htm
 29. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.): http://www.who.int/
 30. Social Firms Europe – CEFEC: http://www.socialfirmseurope.org/  
 31. World Federation for Mental Healt: http://www.wfmh.org/
 32. World Association for Psychosocial Rehabilitation: http://www.wapr.info/
 33. Social inclusion through Employment Support for Adults with Mental Illness: http://www.sesami.org.uk/
 34. Association Interregionale de Guidance et de Sante: http://www.aigs.be/
 35. European Forum of Technical and Vocational Education & Training (EfVET) http://www.efvet.org/
FaLang translation system by Faboba